DNF巅峰辅助
DNF巅峰辅助
主要功能:全自动刷图辅助
系统支持:支持全系统【W7-W8-W10】
授权方式:30元周卡/3张周卡一起充值自动包月
详细说明

[支持Win7-64位系统和Win10-64位全系统版本(必须管理员模式运行辅助).使用辅助关闭杀毒软件][按键说明: HOME  呼出辅助   

                         F1   开启自动  

                      END   卸载辅助                          


[功能介绍:采用自写模拟人工,独家急速功能,每日收菜/深渊模式 智能流畅刷图无卡点无卡顿,给您最舒心的体验]


请手动恢复游戏默认热键,并不要随便乱动鼠标如需修改版权,直接修改登录器名字   呼出就是什么名字

巅峰_副本.png客户服务中心

1_副本.png


红色.png

82_副本.jpg


6451645.png


官网.png


注:加群请带上订单号,不会使用可以远程协助 

               非本站购买的不提供远程协

最新可用辅助
辅助视频